Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2012

WiecejNizNic
Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— Stephen King
Reposted fromMooonroe Mooonroe viacytaty cytaty
WiecejNizNic
Czy wiesz, że wspólne czytanie książek na głos znacznie mocniej wiąże ludzi niż wspólne spłacanie kredytu?
— "Zespoły napięć"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viacytaty cytaty

June 04 2012

WiecejNizNic
Nie oczekuję czarów, po prostu daj mi żyć.
— O.S.T.R
WiecejNizNic
kobieta wygląda najpiękniej , kiedy się zakocha albo kiedy uwolni się od cierpienia .
WiecejNizNic
Muszę wytrwać, więc znikaj, proszę Cię.
— Huczu Hucz - Gdyby nie to
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viamdjg mdjg
WiecejNizNic
Gdybym sądził, że mogę ci pomóc pogrążając cię w zaczarowanym śnie i pozwalając ci zapomnieć na chwilę o tym wszystkim, zrobiłbym to na pewno. Ale wiem, że to ci nie pomoże. Zagłuszanie bólu na jakiś czas sprawia, że powraca ze zdwojoną siłą.
— J.K. Rowling "Harry Potter i Czara Ognia"
Reposted fromedenpath edenpath viacytaty cytaty

May 31 2012

WiecejNizNic

Kiedy człowiek kurczowo trzyma się przeszłości, to każdego dnia po trochu umiera.

Reposted frommdjg mdjg
WiecejNizNic

Może nie umiem być już ani trochę lepsza.

Reposted frommdjg mdjg
WiecejNizNic
WiecejNizNic
ciekawi mnie, co byś zrobił, gdybyś odebrał telefon i dowiedział się, że mnie już nie ma.

May 29 2012

WiecejNizNic
Idziemy dalej. W ciszy. Z dala od siebie. Boimy się zbyt blisko siebie stąpnąć.
— Bente Pedersen "Nadzieja"

May 18 2012

WiecejNizNic
6904 bd18
Reposted byveronicouslyCatchTheRainbowseqelcoffeebitchmarry-go-round
WiecejNizNic
4642 5b89
Reposted fromappreciation appreciation viamdjg mdjg
WiecejNizNic
3849 180e

goodenchanter:

‘Although, they are much more impressive than this’

Reposted fromtygrysica tygrysica viawormstache wormstache
WiecejNizNic
Reposted fromolewka olewka viawormstache wormstache
WiecejNizNic
5410 ac20 500
Reposted fromdranger dranger
WiecejNizNic
5419 a388
Reposted fromdranger dranger
WiecejNizNic
WiecejNizNic
9652 f15f
Reposted fromohgodwhy ohgodwhy viahaemoglobin12 haemoglobin12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl